Пенсионный калькулятор от Пенсионного Фонда Украины

⇒Новый пенсионный калькулятор⇐

(автоматически обновляется, прямая ссылка с сайта ПФУ)

Інформація щодо роботи із програмою «Пенсійний калькулятор від ПФУ»

Програма «Пенсійний калькулятор» (надалі — ПК або Програма) призначена для надання можливості самостійно здійснити розрахунок розміру трудової пенсії за віком на загальних підставах у солідарній системі відповідно до статей 27 та 28 Закону України № 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (надалі — Закон) відповідно до введених користувачем даних.
Після запуску програми, на екрані, в верхній частині, виводиться секція для вводу основних реквізитів особи, для якої користувач бажає здійснити розрахунок пенсії, а саме:
Ім’я особи (поле не обов’язкове для заповнення, але рекомендовано заповнювати для ідентифікації, у разі потреби, зберегти введені дані на комп’ютері);
Дата народження (поле обов’язкове для заповнення);
Стать (поле обов’язкове для заповнення);
Дата звернення (поле обов’язкове для заповнення, автоматично встановлюється у поточну дату).
Крім того, на формі виводяться доступні закладинки:
— Довідники;
— Інструкція.
Інші закладинки — недоступні до введення реквізитів особи.

Введення даних користувачем
Важливе зауваження щодо введених користувачем даних. Для того, щоб дані, введені користувачем, були збережені у відповідному файлі на локальному комп’ютері, необхідно зберегти їх за допомогою кнопки або пункту меню «Зберегти». Програма запропонує вказати ім’я файлу та визначити місце на комп’ютері, куди необхідно зберегти дані. Рекомендуємо ім’я файлу вводити відповідно до імені особи, введеного користувачем у відповідному полі на формі.
Тип файлу, в якому будуть збережені дані — csf.
Крім того, при вводі даних, радимо періодично зберігати введені дані за допомогою цієї ж кнопки для недопущення втрати даних у разі аварійного завершення роботи Програми.
Зберігати можна безліч файлів по різних особах, для яких ви бажаєте провести розрахунок пенсії.
Для повторного використання збережених у файлі даних, необхідно скористатися кнопкою «Завантажити» та вибрати необхідний файл csf на Вашому комп’ютері.

Етап 1.
Ввести реквізити особи в секції «Реквізити особи» та натиснути кнопку «Підтвердити реквізити».
Якщо значення введено коректно, автоматично стане доступною закладинка «Періоди стажу».
Особливості при заповненні реквізитів особи.
Якщо в полі «Дата звернення» користувач встановив дату, яка передує даті настання пенсійного віку більше ніж на місяць, то Програма автоматично встановить в поле «Дата звернення» дату настання пенсійного віку відповідно до значень в полях «Дата народження» та «Стать».

Етап 2.
Ввести періоди трудового стажу на закладинці «Періоди стажу» та натиснути кнопку «Розрахувати стаж».
Автоматично стане доступною закладинка «Заробітки», на яку необхідно перейти.
Видалити будь-який рядок в таблиці «Періоди стажу» можна, натиснувши <Ctrl> + <Del> на ньому.
Відмовитися від останнього рядка таблиці можна, натиснувши <Esc>.
Кнопка «Очистити» дає можливість видалити усі рядки таблиці.
Кнопка «Зберегти в xls» дає можливість зберегти таблицю періодів стажу в файл формату xls.
Особливості роботи на закладинці «Стаж».
Відповідно до абз.3 ч.1 статті 40 Закону, наявність в стажі періодів з особливостями, що визначаються за допомогою списку у полі «Особливості трудової діяльності», дозволяє оптимізувати більше 10% тривалості страхового стажу, якщо загальний страховий стаж не менше 60 місяців.

Етап 3.
Ввести заробітки на закладинці «Заробітки».
Особливості роботи на закладинці «Заробітки».
На закладинці виводиться таблиця-масив даних для введення помісячних заробітків (надалі — ЗП) особи. Таблицю автоматично сформовано Програмою відповідно до періодів введеного трудового стажу.
Вводити заробітки необхідно у колонку «Заробітки». Інші колонки таблиці — інформативні або розрахункові. Слід зауважити, що розрахункові значення для кожного місяця будуть автоматично розраховані після того, як користувач переведе курсор на наступний або попередній рядок таблиці заробітків.
Далі наведено перелік колонок таблиці, їх призначення та особливості:
— Рік та місяць. Автоматично сформовані відповідно до введених періодів трудового стажу;
— Мінімальна ЗП по НГ в Україні, грн. В цю колонку виводяться дані із однойменного довідника (переглянути довідник можна на закладинці «Довідники»). Слід зауважити, що дані цієї колонки будуть використовуватися для розрахунку страхового стажу, набутого після 01.01.2004, тому значення в цю колонку будуть виводитися тільки для цього періоду;
— Середня зарплата по НГ в Україні, грн. В цю колонку виводяться дані із однойменного довідника (переглянути довідник можна на закладинці «Довідники»). Дані цієї колонки будуть використовуватися для розрахунку місячних коефіцієнтів ЗП;
— Заробіток, грн. В дану колонку користувач вводитиме помісячні значення заробітків особи в грошовій одиниці «грн».
— Коефіцієнт ЗП місячний. Це розрахункова колонка, що є результатом автоматичного розрахунку після введення місячного заробітку: відношення заробітку до значення середньої зарплати по народному господарству в Україні для відповідного місяця. Слід зауважити, під час розрахунку програмою буде враховано нормативно-законодавчі обмеження, а саме:
1. для періоду заробітку до липня 1998 р. обмежується розмір коефіцієнту значенням, що дорівнює 5.6;
2. для періоду заробітку після липня 1998 р. коефіцієнт розраховується з урахуванням значення максимального заробітку, з якого сплачувалися страхові внески (з використанням відповідного довідника, який можна переглянути на закладинці «Довідники»).
— Зараховано до СС, дн. Це розрахункова колонка, що є результатом автоматичного розрахунку кількості днів місяця трудового стажу, зарахованого до страхового стажу (надалі — СС). Алгоритм розрахунку такий:
для періоду роботи до 01.01.2004 р. до СС зараховується повний місяць з урахування граничних дат введених періодів трудового стажу;
для періоду після 01.01.2004 р. до СС зараховується повний місяць у випадку, якщо заробіток не менший мінімальної ЗП по Україні для відповідного місяця. Іначе — кількість днів страхового стажу у місяці буде пропорційно зменшений за таким алгоритмом:
К = З / М х Кмах, де:
К — кількість днів місяця, зарахованих до страхового стажу;
З — сума введеного заробітку за відповідний місяць;
В — мінімальна ЗП по Україні за відповідний місяць;
Кмах — кількість календарних днів в місяці;
Опція «Враховувати заробітки до 01.07.2000» призначена для надання можливості розрахувати варіант розміру пенсії без урахування періоду заробітків до 07-2000 (відповідно до абз.1 ч.1 статті 40 Закону). При призначенні пенсій особам, у яких наявні 60 місяців страхового стажу після липня 2000 року, починаючи з 2016 року заробітки до липня 2000 року враховувати не дозволяється.
Якщо дана опція недоступна користувачу для редагування, це означає, що відповідно до Закону значення опції допускається лише те, що встановлено Програмою.
Кнопка «Очистити» дає можливість очистити всі значення заробітків, введених користувачем, та встановити значення в «0».
Кнопка «Зберегти в xls» дає можливість зберегти таблицю заробітків в файл формату xls.
Після введення заробітків натиснути кнопку «Розрахувати заробітки».

Етап 4.
Після того, як користувач ввів усі необхідні для розрахунку пенсії дані, необхідно перейти на закладинку «Розрахунок» для здійснення автоматичного розрахунку розміру пенсії.
Натисніть кнопку «Провести розрахунок» для здійснення розрахунку пенсії.
Під час проведення розрахунку Програмою буде виконано такі дії:
1. Оптимізація 1. Проведення вибору найвигіднішого періоду страхового стажу із введеною ЗП (60 місяців підряд), набутого до липня 2000 р. Результати відбору користувач зможе переглянути на закладинці «Заробітки» у автоматично сформованій колонці «Враховано заробітки до оптимізації». У цій колонці буде відмічено символом «+» ті місяці страхового стажу до липня 2000 року, які відібрано Програмою як найвигідніші, а також усі місяці страхового стажу після липня 2000 р.
Зеленим кольором в колонці «Враховано заробітки до оптимізації» відмічаються періоди після 2004 року з особливостями, що дають право зарахувати до СС навіть при відсутності зарплати (наприклад, догляд за дитиною до 3-х років в 2004 році).
Слід зауважити: якщо для особи в період страхового стажу, набутого до липня 2000 року, введено заробітку менше, ніж за 60 місяців, то до місяців, що враховано у розрахунку заробітку, буде автоматично доповнено місяці страхового стажу з нульовим заробітком до 60-ти .
Висновок: Після здійснення розрахунку Програмою, в колонці «Враховано заробітки до оптимізації» буде виділено синім кольором та відмічено символом «+» місяці до липня 2000 року, заробіток по яких буде враховуватися у розрахунку.
Примітка. Якщо користувач «виключить» опцію «Враховувати заробітки до 07-2000», оптимізація 1 виконуватися не буде та введені заробітки до липня 2000 р. не враховуватимуться у розрахунку.
2. Оптимізація 2. Здійснення процесу виключення періоду страхового стажу відповідно до положень статті 40 та ч.3 статті 24 Закону України №1058-ІV.
Оптимізація 2 проводиться з урахуванням змін, що відбулися в Законі після 01.10.2011р. та після 01.07.2013р.
Результати виключення користувач зможе переглянути на закладинці «Заробітки» у автоматично сформованій колонці «Результат оптимізації» (після виконання розрахунку на закладинці «Розрахунок»). У цій колонці буде відмічено:
· символом «-» (червоним кольором) ті місяці СС, які виключено Програмою у найвигіднішій комбінації відповідно до речення 1 в абзаці 3 частини 1 статті 40 Закону;
· символами «-Д» (червоним кольором) ті місяці СС, які виключено Програмою у найвигіднішій комбінації відповідно до речення 2 в абзаці 3 частини 1 статті 40 Закону (положення діяло з 01.10.2011 до сьогодні);
· символами «-Н» (червоним кольором) ті неповні місяці СС, які виключено Програмою у найвигіднішій комбінації (положення діяло в період з 01.10.2011 до 30.06.2013);
· символом «-Б» (червоним кольором) ті місяці «Одержання допомоги по безробіттю», які виключено відповідно до змін в ст.40 Закону від 01.07.2013 р. у найвигіднішій комбінації;
· символом «Н» ті неповні місяці СС, які використовуються у розрахунку заробітної плати відповідно до змін в ч.2 статті 40 Закону від 01.07.2013 р.

Слід зауважити: якщо Вами було змінено реквізити особи, стаж та/або заробітки для проведення оптимізації з урахуванням змін та оновлення її результатів в колонці «Результат оптимізації» необхідно виконати «Розрахунок».
Висновок: Після здійснення розрахунку Програмою, в колонці «Результат оптимізації» буде виділено червоним кольором та відмічено першим символом «-» усі місяці, заробіток по яких не враховуватиметься у розрахунку після здійснення оптимізації по виключенню.
3. Розрахунок розміру пенсії за віком на загальних підставах відповідно до статей 27 та 28 Закону та виведення результатів на екран.

 

Увага! обчислений розмір пенсії слід розглядати лише як орієнтовний. Остаточний розмір пенсії визначається органами ПФУ з урахуванням усіх норм законодавства на підставі наданих особою документів.